LOGISTIK-APP GÖR DET ENKELT FÖR VOLONTÄRER

Anna Bremberg, Jennifer Zacke, grundare av Trygga Händer volontärorganisation som matchar och verifierar volontärer med behövande under coronakrisen.

Restaurang donerar mat. Volontärer hämtar och leverera maten till människor i behov. För att göra leveransen smittfri och säker behövs mobiltelefon och QR-koder.

För att hjälpa människor i riskgrupper för viruset Covid-19 startade Anna Bremberg och Jennifer Zacke Trygga Händer, en frivilligorganisation som ser till att volontärer kan leverera mat och mediciner till människor som måste vara isolerade.

Bremberg och Zacke är studenter från Handelshögskolan i Stockholm respektive Lunds Tekniska Högskola. När de insåg vidden av Covid-19-krisen slogs de snabbt av att de måste hitta ett sätt som gör transaktionerna och leveranserna så säkra som möjligt.

 

Testerna genomfördes väl och såväl mottagarna som avsändarna och volontärerna ser verktygen som extremt användbara ….

– Till skillnad från Facebook-grupper med samma syfte ville vi skapa ett system och marknadsplats som kunde bekräfta volontärernas identiteter, säger Anna Bremberg och förklarar att volontären måste registrera sig med personnummer. 

KAN VOLONTÄRVERKSAMHETEN SKALAS?

För att Trygga Händer ska kunna skala sin hjälpverksamhet så att volontärerna kan hjälpa fler på ett systematiserat sätt valde de att testa beta-versionerna av leverans- och förflyttningsplattformen Myrstack, som i dess krisläges-version är kopplad till logistikappen LogTrade|Stickit & Shipit.

Testet genomfördes i hela Stockholmsområdet tillsammans med Restauranglabbet. Restauranglabbet donerade maten.

Testerna genomfördes väl och såväl mottagarna som avsändarna och volontärerna ser verktygen som lärorika och användbara.

– Trygga Händer kan koppla ihop volontärer med behövande, men med leveransverktyg som det här kan vi, i förlängningen, få en helt annat flöde på den svåraste biten som är själva leveransen och överlämningen, säger Jennifer Zacke. Hon och Bremberg ser fram emot att få använda de apparna i fler systematiserade testverksamheter.

SÅ HÄR GICK TESTET TILL

  1. Restaurangen lägger matlådorna i påsar, och klistrar QR-kod på varje påse.
  2. Restaurangen ”säger” att mat finns för leverans – med appen LogTrade|Stickit & Shipit.
  3. Matlådorna dyker nu upp i appen Myrstack*.
  4. Volontärer som är i närheten blir pingade, och kan se i Myrstacks karta var hjälpsändningen, kan hämtas och vart den ska. Om de vill ta den, paxar de den.
  5. Respektive volontär går till Resturanglabbet, där de scannar sändningen med Myrstack för att registrera att den är mottagen. När de kommit fram till mottagaren scannar de av QR-koden och bekräftar att den lämnats av på rätt plats.

*Freemium-versionen av LogTrade|Stickit & Shipit erbjuds i samverkan med Myrstack. Med en premium LogTrade-licens kan du även använda andra transportörer och marknadsplatser. Transportörer som du har eller vill ha avtal med.