SPÅRA

Automatisk avisering

Välinformerade mottagare är glada mottagare

Med Automatisk avisering minskar antalet förfrågningar om order- och transportstatus markant.

Låt LogTrade avisera när du skapar sändningen, när paketet är på väg till mottagaren, när det sker en försening, felsortering och när den kommer fram.

Erbjud avisering med e-post, sms eller genom att skicka en aviseringslänk. Med en aviseringslänk kan mottagaren gå in och följa sändningen när som helst. Du kan också skicka sändningsstatus tillbaka in i ditt affärssystem eller din webbshop för att på olika sätt förhöja servicen till dina kunder – genom din egen plattform.

automatiskavisering