ANALYSERA

Control Tower

Ställ frågor till dina leveransflöden

Finns det mönster av återkommande förseningar vid särskilda leveranser? Har du områden dit antalet sändningar ökar under vissa perioder?

Control Tower (CT) lagras all sändningsdata, även transportörernas spårnings-transaktioner. Följ upp kvaliteten på dina leveranser och få goda underlag för kloka beslut.

Vilken information kan du utläsa av all dina sändningar?

controltower