SPÅRA

Datadelning för analys

Gör din kund klokare på sin historia

Ett sätt att använda sig av datadelningsfunktionen i LogTrade är att, i efterhand, erbjuda dina mottagare tillgång till information om godsets färd.

Denna underfunktion kallar vi Datadelning för analys. Det är en funktion som, framförallt, uppskattas av individer som ansvarar för transportflödena i ett företag.

Med datadelning av den här karaktären kan en person upplåta hela eller delar av transportinformationen till ett system för Business Intelligence, för att snabbt kunna analysera godsflöden.

Med hjälp av data om exempelvis transportkostnader per sändning kan din kund till exempel göra beräkningar av täckningsbidrag och marginaler.

datadelninganalys