SPÅRA

Datadelning för tredjepart

För dig som låter någon annan sköta leveranserna

Datadelning för speditör, kontrolltorn eller annan tredjepart är vad det låter som: En funktion som ger den speditör, eller annan part som du anlitar, tillgång till ett flöde av oavbruten transportinformation från ditt LogTrade.

Det här är ofta en mycket effektivare process än att låta speditören logga in i er LogTrade-licens. Med funktionen Datadelning för tredje part kan speditören få in datan i det system som hon eller han har alla sina ärenden i, och du och ditt företag kan fortsätta skicka era sändningar med LogTrade.

datadelningtredjepart