SPÅRA

Datadelning – Statuspush

Använd statuskoder i flera system

Funktionen Datadelning Statuspush kan användas för att i realtid vidarebefordra statuskoder från LogTrade till andra system. Det vill säga till system som ärendehanteringssystem, supportsystem, e-handelsplattform eller affärssystem. Rent prak­tiskt innebär det att LogTrade ”pushar” statuskoder löpande vidare in till en så kallad webhook.

datadelningstatuspush