Legal

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN*

* Tjänsten avser av LogTrade vid varje tidpunkt till Kunden tillhandahållna tjänster genom plattformen LogTrade och/eller andra programvaror och tjänster som LogTrade tillhandahåller tillsammans med denna plattform.   Ladda ner våra allmänna villkor: Klicka här

Integritetspolicy 

LogTrades integritetspolicy kan du ladda ner här: Klicka här

Support Policy 

Ladda ner Support Policy, klicka här