Enterprise Resource Planning (ERP) Software

Vad är ett ERP?

Enterprise Resource Planning (ERP) Software är det engelska begreppet för konceptet affärssystem.

Ett affärssystem är ett standardiserat och oftast verksamhetsövergripande IT-systemstöd som används för att samla in och spara datan som genereras i en affärsverksamhets olika kärnprocesser.

Se även affärssystem.