Fraktsedel

Fraktsedel är ett dokument, vanligtvis en A4, med en summering av alla kollin i en sändning. Den ska inte blandas samman med sändningslista som är ett kvitto på allt transportören tagit emot.

Normalt sett utfärdas fraktsedeln av företaget som skickar varan.