Intermodala transporter

Intermodal betyder att transport av en godsenhet eller en typ av passagerare sker genom att ”man” utnyttjar flera olika transportsätt. Prefixet inter betyder mellan eller inom.  Modul betyder enhet.

Godsenheterna syftar ofta på växelflak, semitrailers, hela lastbilar eller containrar. Transportsätten är godståg, lastbil eller i vissa fall färjor.

Den vanligaste användningen av begreppet är godstransport av containrar, växelflak, semitrailrar eller hela lastbilar. Omlastning sker då vid kombiterminalerna.

En fördel med intermodala transporter är att själva godset ej berörs. Skador och stölder undviks.

EU eftersträvar en ökad intermodalitet bland annat för att i större utsträckning kunna utnyttja det europeiska järnvägsnätet och sjöfarten istället för motorvägar.

Läs också:

Varför rullar det tomma lastbilar på våra vägar?

Matsvinn är en logistikfråga