Inventory Management Software

En programvara som spårar lagernivåer, order, försäljning och leveranser. Det kan också användas i en B2B-miljö för tillverkning där det kan användas för att skapa arbetsorder, materialräkning och andra produktionsrelaterade dokument.