Just In Time

Just In Time förkortas JIT och är en planeringsfilosofi som handlar om att producera och leverera varor i precis den mängd och vid den tidpunkt som de behövs. För att tillämpa Just In Time måste man kunna arbeta med mycket korta ställtider och genomloppstider. Dessutom måste kassationen vara försumbar. Tillgängligheten hos maskiner och anläggningar måste vara hög.