Kassation

Kassation innebär att en viss kvot inköpta eller egentillverkade artiklar inte uppfyller ställda kvalitetskrav och därför måste ”kasseras”, det vill säga avvecklas eftersom de inte är användbara. I materialflödet kan kassation uppdagas och behöva åtgärdas vid ankomstkontroll, i lager, vid användning i produktionen, under produktion och/eller i speciella kontrolloperationer. För att undvika brister måste hänsyn tas till denna kassation vid materialplaneringen.