Lagerhanteringssystem

Vad är ett lagerhanteringssystem?

Lagerhanteringssystem eller bara lagersystem är ett IT-baserat system för lagerkontroll och förflyttning av varor i lager. Ett lagerhanteringssystem  håller reda på vilka varor som finns i lagret och var de finns. Det ska ge beställningar till truckförare och annan personal på ett sätt som minskar tidsåtgången. Det ska också meddela när en vara håller på att ta slut och eventuellt automatiskt beställa mer. På engelska: warehouse management system, förkortat wms.

Se också buffertlager.

Läs gärna: How algorithms run Amazon’s warehouses