Medelfyllnadsgrad

Fyllnadsgrad kan uttryckas i ton-kilometer, vilket även kallas medelfyllnadsgrad.

Ton-kilometer blir då måttet på lastbilens transportarbete – det vill säga förflyttning av ett ton godsenhet under en kilometer. Medelfyllnadsgraden beräknas som kvoten mellan utfört transportarbete och det transportarbete som hade kunnat utföras om lastbäraren lastats till fullo under hela transportsträckan.

För beräkning av medelfyllnadsgraden genom formel kan antingen vikt eller volym stå i fokus.

Se också Fyllnadsgrad.

Läs också:

Varför rullar det tomma lastbilar på svenska vägar?