Point of Sale System – POS

POS eller Point of Sale är ett begrepp inom handelssektorn. POS är en exempelvis en kassaapparat där betalningen sker i en butik eller restaurang.

I de större butikerna brukar dessa system kunna bistå med andra servicefunktioner åt butikspersonalen. Exempelvis försäljningsrapporter, lagersaldokontroll och fakturering. Svårigheten för företagen ligger snarare i att begränsa antalet funktioner. Ju större företaget som använder POS är ju större är sannolikheten att de har ett specialutvecklat system.

Inmatning av försäljningsdata kan göras på flera olika sätt. Vanligast är streckkoder som skannas av en strekkodsläsare, men också  tangentbord och pekskärm.