Postponement

Postponement är att senarelägga eller skjuta upp montering och förpackning av slutprodukten längs försörjningskedjan.

Postponement i praktiken

Ett företag som vill skjuta upp eller skjuta fram, det vill säga tillämpa postponement, i praktiken kan exempelvis göra det inom följande fem områden:
  • Ettiketering
  • Plock/pack
  • Montering
  • Tillverkning
  • Tidsplanering