Warehouse Management System (WMS)

Vad är Warehouse Management System – WMS?

Warehouse Management System är det vi på svenska benämner lagerhanteringssystem. 

Ett WMS är ett IT-baserat system för lagerkontroll och förflyttning av varor i lager. Ett WMS stödjer således det dagliga arbetet på ett lager. WMS kan användas som det är eller som en integrerad del av ett affärssystem, det vill säga ett Enterprise Resource Planning system – ERP.

Tidiga WMS kunde bara arbeta med enklare lagerfunktioner. Nuvarande WMS-applikationer kan vara så komplexa och dataintensiva att de kräver dedikerad personal. De mer avancerade WMS-system idag kan hanterar spårningsteknik och så kallad routingtekniker som Radio Frequency Identification och voice recognition.

Läs också: Röststyrd transportadministration

WMS och ERP 

Medan ERP-system är affärssystem som kan hantera flera olika uppgifter, som orderhantering, inköp, fakturering – och lager – är WMS renodlat lagerhanteringssystem. I takt med att utvecklingen inom ERP-området går framåt kan företag med lager klara sig med ett ERP. Samtidigt får företag mer komplexa behov av lagerhantering. Detta eftersom kraven på framförhållning och planering inom logistik och transportadministration stiger i takt med digitaliseringen. Det fysiska och digitala flödet mellan kund, leverantör och underleverantör måste ske i realtid och med stora krav på effektivitet och utvecklingsmöjligheter. Därför kan ett avancerat WMS-system vara attraktivt för många företag.

Ett alternativ till ett renodlat WMS kan vara att komplettera ERP-systemet med ett handdator-system till lagerhanteringen.

Läs också: De fick nya handterminaler och ett nytt TA-system – ”Revisorerna grät av lycka”. 

Var har du ditt lager?

Har du lager i Sverige och vill skicka till Danmark eller vice verse? Vad bör du tänka på då? Ladda ner PDF:en ”Fem tips för dig som vill skicka till Danmark” och läs mer.

LADDA NER MIN PDF

LogTrades kunder, med lager i såväl Danmark, Estland, Lettland, Polen, Sverige och Tyskland, skickar cirka 100 000 försändelser till Danmark varje månad. Det betyder att vi hanterar runt en miljon sändningar per år till det lilla kungariket.