LOGTRADE | TRADE UNIT

HUR FUNKAR DET

1. Du skapar en sändning med ditt LogTrade.

2. En unik QR-kod skapas för varje produkt.

Transportören levererar till platsen. En plats kan till exempel vara ett universitet, ett villakvarter eller ett café.

Kunden köper din produkt genom att scanna av QR-koden med appen Focal Pay.