smedbo_paket

En transportköpare berättar

Revisorerna grät nästan av lycka

Färre felplock, fler ordrar ut och en sådan exceptionell kontroll på lagret att revisorerna nästan började gråta av lycka. Så här gjorde Smedbo när de moderniserade sin transport- och lagerhantering med hjälp av LogTrade.

En av lagerarbetarna bad om att få gå i förtidspension. Han ville inte vara med när vi skulle gå från plocklistor till handdatorer med ett integrerat TA-system, säger Magnus Åhlin, ekonomichef på Smedbo.

Men när den tidigare anställde hälsade på en dag blev han begeistrad. För någon som hade jobbat på lagret i hela sitt liv och älskade ordning och reda var det som en dröm.

- Idag kommer han in och jobbar extra vid arbetstoppar.

 

Var finns alla pengar?

Förändringen av Smedbos transport- och lagersystem togs kanske inte emot med öppna armar av alla när det stod för dörren för fyra år sedan. Men idag är det ingen som kan tänka sig att gå tillbaka.

- Fast gladast från dag ett var nog våra revisorer som nästan föll i gråt när de förstod vilken kontroll vi fick med det nya systemet. Det vi har på lagret är ju en stor post i vår balansräkning.

Som ekonom förstår Magnus Åhlin revisorerna till fullo.

- Föreställ dig produkterna på lagret som sedelbuntar i olika tjocklek. Hade man accepterat att man inte visste var någonstans en viss sedelbunt låg?

 

Från papper och penna till science fiction

Hjärtat i Smedbos verksamhet är centrallagret i Helsingborg. Det består av 1300 basprodukter uppmärkta med unika artikelnummer. Varje sådan artikel har i sin tur flera underartiklar i form av skruvar, monteringsanvisning, förpackningar med mera.

- Innan vi skaffade handdatorerna och LogTrade som integrerat TA-system i affärssystemet var hanteringen manuell och det uppstod eftersläpningar. Idag ser vi exakt var någonstans varendaste artikelnummer finns och hur de flyttas - på sekunden.

 

Vilket affärssystem?

Hos Smedbo är LogTrade integrerat i affärssystemet Microsoft Dynamics NAV.

 

TA-systemet jobbar i realtid och i harmoni med affärssystemet och handdatorerna så att ingenting kan försvinna från radarn utan att systemet reagerar.

I den fysiska lagerlokalen går den anställde till hyllan som handterminalen begär, ”skjuter” med laserstrålen på hylletiketten och produkten. Om något inte stämmer piper terminalen till och meddelar vad som är fel.

- Med LogTrade som TA-system har vi tagit många kliv upp på utvecklingsstegen. Jag vill inte gå in på exakta siffror men vi får ut fler order per mantimme idag än vad vi fick tidigare - och med betydligt färre felplock.

 

Fri att välja vilken transportör som helst

- Det är hur lätt som helst att slå över till en ny transportör med LogTrade. För allting finns klart och förberett i LogTrade med etiketter, EDI-överföringar och så vidare. Mycket bra.

- Det är viktigt för oss eftersom vi ser över och upphandlar transportörer årligen, och för att vi vid varje tillfälle använder mellan 3-5 olika transportörer i olika länder.

 

Efterfrågan på snabbare leveranser ökar

Hälsan tiger still, men även återförsäljare har reagerat positivt på TA-systemets effekter. Magnus Åhlin berättar hur viktigt det är för Smedbo att möta den stigande efterfrågan på leveranstjänster.

- Kraven på snabbare leveranser och bättre tjänster och flöden ökar hela tiden.

- Att en leverantör skickar direkt till en konsument å en återförsäljares vägnar är något som kommer öka, säger Magnus Åhlin. Även återförsäljarna vill optimera sina små lagerytor och sin kapitalbindning. Det ställer krav på att Smedbo kan hantera många små ordrar, istället för färre och större ordrar på exempelvis helpall.

- Med handdatorerna och LogTrade integrerat klarar vi det bra idag och vi kan hela tiden tweeka och utveckla systemet. Vi känner oss trygga med LogTrade eftersom det är konstruerat för betydligt större och mer komplexa leveransflöden än vi har idag.

 

Expanderar TA-systemet till andra länder

LogTrade ska snart köras igång i Smedbos lager i Tyskland.

När världen förändras, säger Magnus Åhlin, måste vi förändras med den. För Smedbo går en del av detta förändringsarbete ut på att lägga så lite tid som möjligt på varje order. Så att hanteringen inte äter upp marginalerna på ordrarna.

- För att klara det behövs ett bra TA-system, eller kanske främst en långsiktigt intressant och skicklig TA-partner.

- Med Logtrade har vi det.


Läs mer: Så här bäddar e-handlaren Royal Design för ytterligare 15 år med tillväxt.

 

SMEDBO - en Kunglig Hovleverantör

• Smedbo utvecklar och säljer badrumstillbehör och dekorativa beslag. Det har man gjort sedan 1967 då badrumsserien Herrgård introducerades.
• Företaget är marknadsledande i Skandinavien och spelar en viktig roll i Europa och USA.
• Med produkterna kommer tio års garanti och kvalitetsstämpeln: Kunglig Hovleverantör.