”LOGTRADE SLÄPPER INTE IGENOM NÅGRA FEL”

Foto: Schenker

Vad önskar en transportör mest av allt? Och varför hamnar vi i logistikens medeltid om TA-systemet försvinner? Thomas Bondesson på DB Schenker lyfter värdet av korrekta, så kallade, produktvalideringar och förklarar varför han tycker att LogTrade är ”outstanding” på den här punkten.

Alla vill till himmelen men få vill ju dö, sjunger artisten Timbuktu. Hade han skrivit om transportbeställningar hade strofen varit: Alla paket vill fram men få förstår ju hur.

Thomas Bondesson är Customer Solution Manager på DB Schenker, ett av världens största och starkaste transport- och logistikföretag. Begreppsförvirringen i logistikbranschen är inte större än i någon annan jämförbar bransch. Men det gör den inte mindre märkbar.

– Ta en sån sak som ”bokning” och ”transportinstruktion via EDI”. Ett vanligt missförstånd är att en kund bara skickar in transportinstruktionen och sedan ringer och frågar varför vi inte kommer och hämtar försändelsen, säger Thomas Bondesson och fortsätter.

– Då får vi förklara att det saknas en bokning, vilket betyder att ingen har begärt att sändningen ska hämtas.

Även det omvända, bara bokning men ingen EDI, är enligt Thomas Bondesson vanligt. Det är också lätt att blanda ihop identiteter på kolli och sändning genom att kalla allt för paketnummer.

 

OMÖJLIGT ATT LEVERERA FEL

– Ibland kan vi få kritik i sociala medier där man undrar varför vi inte levererar ”rätt”. Då brukar jag kontra med att ”DB Schenker levererar inte fel, vi följer beställarens instruktioner”.

Han är medvetet provokativ för att få fram att de som transportör är bundna att följa transportinstruktionerna från transportbeställaren. Annars bryter de mot avtalet.

 

Att klaga på en transportör är med andra ord lite som att skjuta budbäraren.

 

– DB Schenker hanterar komplicerade varuflöden över hela Europa. För att verksamheten ska fungera måste vi vara noggranna. Vi följer alltid standarder och regelverk, då de är en förutsättning för att hela leveranskedjan ska fungera.

 

För att minska risken för fel behöver våra kunder ett stabilt TA-system som hjälper dem att hantera olika produkter med olika villkor och tillvalstjänster, utan att de behöver lära sig hur allting fungerar.

 

Att klaga på en transportör är med andra ord lite som att skjuta budbäraren. Eller som att skälla på ett flygbolag för att du som resenär glömt att fylla i att även skidorna ska med på resan. Samtidigt förstår Thomas Bondesson utmaningen.

 

TA-SYSTEMET SKA FÖRENKLA FÖR BESTÄLLAREN

Poängen är inte att beställaren borde vara mer kunnig om transportadministration.

– För att minska risken för fel behöver våra kunder ett stabilt TA-system som hjälper dem att hantera olika produkter med olika villkor och tillvalstjänster, utan att de behöver lära sig hur allting fungerar.

– Så du som transportbeställare slipper missnöjda mottagare och extrakostnader.

 

SKRÄDDARSYDD LÖSNING ÄR MINDRE BRA

Thomas Bondesson har varit på DB Schenker sedan mitten av 80-talet och både påverkat och följt utvecklingen i branschen på nära håll.

– Innan LogTrade och andra bra TA-leverantörer var transportinformation tungrott och annorlunda. Det går inte att jämföra med hur det är idag, säger han och beskriver dåtiden som en logistikens medeltid.

Att det är så mycket bättre idag hänger samman med utvecklingen av internet och webblösningar, men också att de tidiga TA-systemen inte hade några valideringar för transportörernas olika produkter, eller kompletta tillvalstjänster.

 

Ett bra system släpper inte igenom misstag som ofullständiga gatuadresser eller ett postboxnummer.

 

– Ett värdefullt TA-system har i grunden mycket goda produktvalideringar gentemot transportörer som oss, säger han och förklarar att en transportbeställare med ett standardiserat TA-system gör färre fel.

Enigt Thomas Bondesson handlar det både om hur systemet väljer produkt och hur den parerar för misstag som transportbeställaren kan göra.

Ett bra system släpper inte igenom misstag som ofullständiga gatuadresser eller ett postboxnummer. Det sistnämnda levererar inte DB Schenker till.

– En beställare som har en egen skräddarsydd TA-lösning har normalt inte lika bra produktvalideringar.

 

ÄR LOGTRADE ETT BRA SYSTEM?

– Ja, LogTrade sticker ut när det gäller produktvalideringar. Det gäller både i gränssnitt och vid integrering, säger Thomas Bondesson och tillägger.

– De upplevs också som ett mer integrerat system, som strävar efter så lite mänsklig inblandning som möjligt.

 

VARFÖR ÄR DET BRA MED ”FLER” VALIDERINGAR?

Valideringar är kontroller, små avstämningar, mot transportörens produkter som säkerställer att beställningen är korrekt.

– Ett TA-system med många valideringar släpper igenom färre fel till oss. Det sparar tid, ser till att sändningen kommer fram i tid, och gör att våra kunder slipper betala oss för onödiga rättningar.

 

LOGTRADE HJÄLPER ALLA I LEVERANSKEDJAN ATT SE BRA UT

Under 90-talet övervägde DB Schenker att utveckla en egen TA-lösning, men kom fram till att det var bättre att låta renodlade TA-leverantörer stå för den servicen. Istället satsade DB Schenker på att föra en bra dialog med dem.

Just samarbete och dialog är viktigt. Thomas Bondesson menar att en bra TA- leverantör bygger relationer, är lyhörd och förstår både transportörens och beställarens behov. Dit räknar han LogTrade.

 

Alla paket vill fram men få förstår ju hur, är således inte LogTrades melodi?

– Nej, LogTrade är mycket bra att ha att göra med. De sticker ut som TA- leverantör, bland annat eftersom de är måna om detaljerna lika mycket som helheten. De är också ett ”nära” företag där jag kan prata med alla. Och så har de bra support för våra gemensamma kunder, avslutar Thomas Bondesson.

Läs mer:

Transportören har alltid rätt.