ANALYSERA

Fakturakontroll

Betala alltid rätt pris för frakten

Vad frakten kostar avgörs av parametrar som till exempel volym, flakmeter och vikt. I LogTrade lagras all information om sändningen.

Med funktionen Fakturakontroll blir du notifierad om det uppstår en avvikelse mellan fakturan från transportören och den faktiska sändningsinformationen. Du kanske blir fakturerad för ett gods på 5 kg medan sändningsinformationen visar att godset vägde 3 kg. Avvikelser visualiseras med olika färgikoner.

fakturakontroll