Affärssystem

Vad är ett affärssystem?

Ett Affärssystem är ett standardiserat och oftast verksamhetsövergripande IT-systemstöd som används för att samla in och spara datan som genereras i en affärsverksamhets olika kärnprocesser.

Moderna affärssystem är optimerade för att snabbt kunna läsa/skriva data och är uppbyggt i olika moduler som stödjer processer som tillexempel produktion, lager, försäljning, inköp och ekonomi.

Ett beslutsstöd kan hämta data direkt från ett affärssystem eller till exempel genom ett mellanliggande datalager.

Affärssystem utvecklades från början för att stödja en specifik process inom ett företag. Idag är affärssystemen kritiska för verksamheten. Om ett företags affärssystem skulle sluta fungera under en längre period kan det påverka företaget mycket negativt, inte minst finansiellt.

Det engelska begreppet för affärssystem är Enterprise Resource Planning System (ERP).